Fotografia dokumentalna.

Fotografia dokumentalna. Zdjęcia reportażowe. Zdjęcia o charakterze społecznym poruszające mniej przyjazne temety. Fotograf Warszawa Polska.

Documentary photography. Reportage photos. Photos of a social character moving less friendly temples.

All rights reserved by the photography author Andrzej kaziq Wasilkiewicz.